Redekasser

Redekasser

Der findes mange forskellige typer redekasser. Lige fra  murbaljer, kattebakker med overdækning til f.eks. forsvindings reddekasser.

Forsvindingsredekassen er kendetegnet ved at æggene triller ned i et hul og altså væk fra hønsene. Det giver flere fordele. Dels bliver hønsene ikke fristet til at spise æggene, der er et problem for nogen. Dels er skruk lysten ved hønsene reduceres, da der ikke ligger æg i redekassen. Ulempen er dog, at nogle høns ikke er glade for at gå i en forsvindingsredekasse, bl.a. fordi at halm ikke kan bruges i en forsvindingsredekasse.

Vi har valgt forsvindingsredekasser til vores maran. Det fungere OK. Dog sker der at æg bliver lagt andre steder end i redekassen.

Foderautomater

Vi benytter en hjemmelavet foderautomat til vores voksne maran. Den er ret enkel at lave og kan dimensioners efter behov.

Den er specielt god mht. at den giver meget lidt spild.

Se den grundige byggevejledning i link/video.

De anvendte rørbøjninger kan f.eks. købes i harald nyborg til små penge.

Jeg har vedhæftet et par billede af min egen fremstillede foderautomat med to huller (ca. til 8 høns). Den kan indeholde godt 25 kilo foder (60Hx20Dx40B cm – siderne er savet ud af en plade på 240×40 cm)

Den tog ½-1 time at lave, med en håndsav, skruemaskine og et 102 mm hulbor.

 

 

fodera (1)

 

Vanding

Vi har været prøvet mange forskellige vandautomater.

Siden foråret har vi anvendt et automatisk vandsystem med vandkopper tilsluttet en større beholder. Der findes en del vandsystemer. Langt de fleste systemer er kendetegnet ved at anvende lavtryk. Dvs. direkte vandtilslutning fra vandhanen til vandkopperne er ikke muligt i disse systemer.

Systemet består af en 300 liters beholder, hvor der er tilsluttet en mindre cisterne. Herfra løber vandet i ud vandkopperne. Cisternen er tilsluttet, da højden på vandbeholderen giver et for stort vandtryk. Flere vælger at tilslutte cisternen direkte til vandhanen. Det kræver dog, at man har stor tiltro cisterne, vandslager vandkopper mv., hvis man ikke vil risikere oversvømmelse. Der kommer billeder af anlægget senere.